Accommodatie

Steeds meer handbalverenigingen leggen een eigen Beach Handball veld aan. Soms betreft het een tijdelijk veld (bijvoorbeeld voor een toernooi), maar soms zijn deze velden permanent.

Willen jullie zelf een Beach Handball accommodatie aanleggen, of het huidige buitenveld ombouwen tot Beach Handball veld? Een goed idee, want steeds meer handbalverenigingen zijn of gaan aan de slag met het aanleggen van Beach Handball velden en het organiseren van Beach Handball toernooien! Klik hier voor de afmetingen van het Beach Handball veld. 

Webinar aanleg Beach Handball
Vorig jaar is er een webinar georganiseerd over het aanleggen en realiseren van een Beach Handball veld. Klik hier om de webinar terug te kijken.

Aanleg Beach Handball velden

Eisen aan het zand:

Onderlaag drainagezand (code M3d)

 • Korrelgrote = M50 cijfer 350-400
 • Leempercentage < 0,5 %
 • Organische stof gehalte < 0,05 %

Toplaag zand = verschralingszand (code M3e)

 • Korrelgrote = M50 cijfer 200-300
 • Leempercentage < 0,5 %
 • Organische stof gehalte < 0,05 %
 

Advies voor het aanleg van het veld:

Op de grond

 • Ondergrond vlak maken
 • Kantopsluiting aanbrengen (bij permanente aanleg)
 • Aanbrengen 30 cm toplaagzand / veschralingszand
 • Vlakken van de toplaag

In de grond 

 • Ontgraven (afmetingen van het veld tot circa 30 – 35 cm diepte t.o.v. de nieuwe hoogte.
 • Aanbrengen drainageslangen 60 mm met PP omwikkeling, (2 meter uit elkaar), op de vlakke ondergrond leggen of in sleuf van 10 cm diep.
 • Drainslangen eventueel met verzamelleiding (80 mm) aansluiten naar sloot.
 • Circa 10 cm drainagezand (M3d) aanbrengen.
 • Circa 20 cm toplaagzand / verschralingszand aanbrengen.
 • Vlakken van de toplaag.

 

Kosten aanleg Beach Handball-veld
De kosten van een kwalitatief goed aangelegd Beach Handball-veld op asfalt of ingegraven in bijvoorbeeld een grasveld bedragen gemiddeld circa € 30.000,- tot € 60.000,-. Er zijn vaak lokale mogelijkheden om een deel van de aanleg gefinancierd te krijgen, bijvoorbeeld met behulp van het sportakkoord. Wanneer de toplaag van een bestaand asfaltveld aan vervanging toe is, of als de buitenaccommodatie verplaatst gaat worden, is het aanleggen van een Beach-veld (extra) de moeite waard. Denk hierbij ook aan de voordelen van multifunctionele inzet van het Beach-veld in samenwerking met andere sport(vereniging)en zoals volleybal, korfbal, voetbal, tennis en rugby.

Neem voor meer informatie of advies contact op met Beach Sport Nederland.
Wil jouw vereniging een Beach accommodatie realiseren? Bekijk dit document!
Bekijk hier de rekentool voor het realiseren van de Beach accommodatie.